กว่าจะเป็น “คุณหมอ” ไม่ใช่เรื่องง่าย

เพราะต้องทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอาการป่วยไข้ของคน จึงต้องแม่นยำและรอบคอบ
กว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องผ่านหลักสูตรวิชาชีพที่เคี่ยวกรำ ก่อนจะมาประจำร้านตำรับไทย ให้คำแนะนำเพื่อลูกค้าของเราทุกคน

1. ต้องผ่านหลักสูตรแผนแพทย์ไทย เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายวิภาค สรีรวิทยา แบบการแพทย์แผนปัจจุบัน


2. เรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย เวชกรรมจากคัมภีร์โบราณ


3. เภสัชกรรมไทยต้องศึกษา รู้หลักการปลูก คัดเลือก จดจำ การตั้งยา ปรุงยา เพื่อจ่ายยาให้คนไข้รายบุคคล


4. ผดุงครรภ์ไทยเราก็เรียน ทำคลอดแบบธรรมชาติได้ เสริมงานแพทย์ปัจจุบัน ดูแลการประคบ นวด และอยู่ไฟ


5. นวดไทยก็ต้องรู้ โครงสร้างกล้ามเนื้อเราจัดเจน ใช้ “มือ” เพื่อรักษาอาการ


6. จบหลักสูตร ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ใครไม่มีใบประกอบวิชาชีพฯ ไม่อาจเรียกตัวเองว่าแพทย์แผนไทย


7. แพทย์แผนไทย – แผนปัจจุบัน รักษาโรคได้ไม่ต่างกัน แผนปัจจุบันใช้วิทยาศาสตร์วิเคราะห์โรค แผนไทยใช้สมุฎฐาน การแปรผันของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ในกาย ทำให้เกิดอาการ แผนปัจจุบันใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการรักษา แผนไทยรักษาด้วยมือ ประคบ กดจุด คลายเส้น เสริมการรักษาให้ได้ผล


8. แพทย์แผนไทยประจำร้านตำรับไทย รู้จักสมุนไพรไทยขึ้นใจ เชี่ยวชาญในงานรักษา ปรารถนาให้คนไข้หายป่วยสุขภาพดี


9. “เคยคิดว่าเป็นแพทย์แผนไทย ต้องอยู่ใน รพ. แต่มาอยู่ตำรับไทย ได้ให้คำแนะนำเพื่อรักษาลูกค้ากลับมาหา และเรียกเราว่าคุณหมอ นี่คือความสำเร็จ ในฐานะหมอคนหนึ่ง”


พท.ศุธาสินี ไชยวารินทร์
แพทย์แผนไทย
 
           
ติดต่อเรา