รับสมัครงาน
ตำแหน่ง   พนักงานขายสินค้า (ประจำสาขา)
รายได้ 10,000 - 20,000 บาท
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. เสนอขายสินค้าเเละดูเเลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2. ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เเละบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
3. จัดทำข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบงานของบริษัท
4. จัดทำเอกสารการรับ - ส่งสินค้า เเละ การคืนสินค้า
5. จัดเรียงสินค้าภายในร้านเเละจัดทำระบบสต๊อคสินค้าคุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรับผิดชอบสูง
- มีใจรักในงานบริการ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ เเละมีความรับผิดชอบในหน้าที่ว
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบ เเละมีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- สามารถปฎิบัติงานตามเวลาเปิด-ปิดของห้างสรรพสินค้าได้
- ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมได้รับเงินค่าภาษาเพิ่มเติมสวัสดิการ
- เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน
- เงินจูงใจตามผลงาน (Incentive)
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การอบรม และการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
- กิจกรรมสัมนาและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ตำแหน่ง   แพทย์แผนไทย (ประจำสาขา)
รายได้ 15,000 - 20,000 บาท
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. ให้คำเเนะนำด้านสมุนไพรเเละให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าเเต่ละประเภท
2. สนับสนุนเเละส่งเสริมการขายภายในสาขาที่ปฏิบัติงาน
3. จัดทำข้อมูลสรุปสินค้าภายในร้าน
4. ตวรจสอบสินค้าหมดอายุเเละเเจ้งส่งคืนผู้ประกอบการคุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี กำรแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
-มีใบอนุญำตประกอบวิชาชีพกำรแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย หรือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์
- มีความรู้เเละมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรไทย
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรับผิดชอบสูง
- มีใจรักในงานบริการ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ เเละมีความรับผิดชอบในหน้าที่ว
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สามารถปฏิบัติงานภายใต้เเรงกดดันได้ดีสวัสดิการ
- เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน
- เงินจูงใจตามผลงาน (Incentive)
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การอบรม และการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
- กิจกรรมสัมนาและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 
ผู้เข้าเยี่ยมชมวันนี้
ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด
           
ติดต่อเรา